Bij zo goed als alle evenementen ziet u Ank met haar loterijen.

Hierbij wordt er onder meer geld ingezameld voor bijvoorbeeld CARITAS.

Door deze loterijen kunnen we een steentje bijdragen en maakt u kans op een leuke prijs!

 

caritas

Drie miljoen mensen leven in ernstige armoede in Spanje

Onder ernstige armoede wordt verstaan als men moet rondkomen van een inkomen minder dan 307 euro per maand. Dit blijkt uit het rapport ‘Observatorio de la Realidad Social 2012’ dat Caritas afgelopen donderdag publiceerde. Deze arme mensen vertegenwoordigen 6,4 procent van de totale bevolking die uit 47 miljoen personen bestaat.

Volgens Caritas gaat het om een tweede golf arme mensen die is ontstaan als gevolg van de bezuinigingspolitiek van de regering de laatste jaren in combinatie met het langdurig werkloos zijn waardoor veel mensen zonder uitkering of enige andere vorm van inkomen komen te zitten.

De voorzitter van Caritas, Sebastian Mora, ziet als mogelijke oplossing voor de dramatische situatie in Spanje het instellen van een basisinkomen. ‘Wat we niet mogen laten gebeuren is dat de natie uit de tunnel komt, maar een groot deel van de bevolking in het duister achterlaat.’ Mora reageerde hiermee op de positieve geluiden die de Spaanse overheid de laatste tijd verspreid over een licht economisch herstel.

De kloof tussen rijk en arm wordt in Spanje ook steeds groter, zo concludeert Caritas op basis van gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. 20 procent van de rijkste personen bezitten 7,5 keer meer dan de 20 procent armste personen in Spanje. Deze week nog bleek dat het aantal miljonairs in Spanje volgens de Zwiterse bank Credit Suisse is toegenomen met 13 procent in 2012.

Caritas hielp in 2012 in totaal 1,3 miljoen mensen. Een stijging van 251,4 procent ten opzichte van het jaar 2007 toen iets meer dan 370.000 mensen door de instelling werden geholpen.