Header

Extra Nieuwsbrief Maart 2019

---

Beste leden,

In de bijlagen bij deze email vinden jullie de reconstructie van de originele (Spaanstalige) statuten, de Nederlandse vertaling van die statuten en een concept huishoudelijk reglement. Met dank aan Robbert, Hans, Marga, Nico en Willem die dit verzorgd hebben.

Na zorgvuldige lezing moet het bestuur van de NCT constateren dat er in het verleden niet voldoende naar tekst van de statuten is gekeken. Met een Nederlandse tekst, voor veel leden toch makkelijker te lezen dan Spaans, gaan we ons aan de statuten houden. En jullie zien er op toe dat het bestuur zich daar aan houdt.

Hoe verder? De statuten houden we zo zoals die zijn. Indien er een heel belangrijke reden is om veranderingen aan te brengen en we ook het geld daarvoor over hebben (kosten van de notaris, inschrijving, etc.) dan kan een wijziging via de algemene ledenvergadering voorgesteld worden. Wat wel kan wijzigen is de vertaling van de statuten; er kunnen nog steeds fouten in staan.

Het concept huishoudelijk reglement is een discussie stuk. Als iemand van mening is dat in dit concept iets moet veranderen stuur dan je voorstel tot wijziging naar robbert@nctarragona.com met een cc naar info@nctarragona.com. Correcties in de vertaling van de statuten kunnen ook naar deze email adressen gestuurd worden.
Het concept huishoudelijk reglement en eventuele voorstellen tot wijziging zullen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering besproken worden.

Het Bestuur van de NCT

---

Calçotada NCT 2019

LET OP: LOCATIE IS GEWIJZIGD

Meer lezen.

---
Bieb NCT

Hier kun je de lijst van Boeken bekijken

Klik op de titel of op de boeken om naar de pagina te gaan. 

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor een activiteit voor de komende maanden, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---