Header

Nieuwsbrief Juni 2019

---

Wie helpt de club te redden?

Beste leden van Nederlandse Club Tarragona,

In de nieuwsbrief riep ik kandidaten op om zich te melden voor de in september vacant wordende functies van secretaris, bestuurslid en media functionaris. Helaas zijn er nog geen aanmeldingen binnen gekomen.

In september wordt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Als zich geen kandidaten melden zullen we in deze vergadering moeten overleggen hoe we onze club gaan opheffen.

U begrijpt dat dat niet mijn wens is. Liever nog zou ik zien dat in de vergadering de drie vacatures ingevuld gaan worden. En ik denk dat bijna iedereen het daarmee eens zal zijn.

Daarom verzoek ik kandidaten zich aan te melden. De toekomst van onze club staat op het spel!

Met vriendelijke groet,

Ferdi Michels

Voorzitter NCT

Ferdi Michels

Voorzitter NCT

---

Vacatures

Secretaris m/v:

De secretaris dient te zorgen voor de documentatie van de club, het opstellen, redigeren en tekenen van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Verder zorgt hij of zij het register van de leden van de club.

Bestuurslid m/v:

Leden van het bestuur nemen deel aan bestuursvergaderingen en hebben hierin stemrecht in de door het bestuur te nemen beslissingen. Ze assisteren het Dagelijks Bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) bij alle door de club georganiseerde activiteiten. Een bijzondere taak voor dit bestuurslid is het in samenwerking met de andere bestuursleden, het organiseren van evenementen.

In verband met het feit dat er maandelijks een bestuursvergadering wordt gehouden is het wenselijk dat de secretaris en bestuurslid zich definitief in de provincie Tarragona hebben gevestigd.

Naast bovengenoemde vacatures zijn wij voor de club op zoek naar een

Media functionaris m/v:

Deze persoon verzorgt het opmaken en per E-mail versturen van de door de voorzitter geschreven, maandelijkse nieuwsbrieven. Het beheer van de leden E-mail adressen. Het publiceren van foto’s en verslagen op onze site en Facebook. Voor deze functie computerervaring nodig. Hij of zij is geen lid van het bestuur, maar werkt wel nauw samen met het bestuur.

---

Vorige maand

Van Gogh bezoek in Barcelona

Ja, beste mensen, voor het eerst sinds het bestaan van de NCT …

Meer lezen.

---

Geplande evenementen

Koffieochtend in juni

Koffieochtend in juni

De laatste koffieochtend van het NCT seizoen 2018/2019! 

Meer lezen.

---

Vermouth uitje + lunch

Laatste excursie van het NCT seizoen 2018-2019!  …

Meer lezen.

---

Seizoensafsluitingsborrel

Om alle leuke momenten van 2018-2019 af te sluiten.

Meer lezen.

---
Bieb NCT

Hier kun je de lijst van Boeken bekijken

Klik op de titel of op de boeken om naar de pagina te gaan. 

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor een activiteit voor de komende maanden, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---