Header

Nieuwsbrief Juli 2019

---

Beste leden, aspirant-leden en belangstellenden,

Normaal gesproken werden in Juli en Augustus, de maanden dat ook de organisatie van clubevenementen stil ligt, geen nieuwsbrieven uitgestuurd. Daar wijk ik nu dus van af omdat er nieuws te melden is.

Met betrekking tot de opvolging van de in september vertrekkende penningmeester en secretaris het volgende: Zoals eerder gemeld is bestuurslid Robbert Faber bereid gevonden om de taken van Penningmeester op zich te nemen. Bij zijn eventuele aanstelling in September ontstaat de vacature van bestuurslid. Kandidaten kunnen zich nog aanmelden bij het bestuur. Voor de functie van secretaris heeft clublid Nico van Boxtel zich aangemeld als kandidaat. Hier geldt natuurlijk dat leden zich kunnen aanmelden als tegenkandidaat. Verder is het bestuur nog dringend op zoek naar een mediafunctionaris.

In 2019 schreven zich een aantal nieuwe leden in. Stanley & Roxanna, Johan & Jane, Bart & Cindy, Tom, ook namens uw voorzitter van harte welkom bij onze club. Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zijn we in afwachting van de definitieve inschrijving van Rinus & Anneke en Bas & Karin, maar vertrouwen we dat we ook hen binnenkort als leden kunnen verwelkomen.

Eerder werd gemeld dat de koffieochtend in Juni de laatste zou zijn die dit seizoen in La Mora gehouden werd. Gezien de opkomst en de positieve reacties op deze ochtenden stel ik voor om gewoon door te gaan met deze gezellige bijeenkomsten. Dus voorlopig gaan we gewoon naar de koffieochtend, elke tweede donderdag van de maand in La Mora.

Kort geleden zag ik op het NOS journaal een reportage waarin voorbijgangers gevraagd werd wat naar hun mening de Nederlandse identiteit is. Onder de reacties onder andere tradities zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, maar ook haring eten, de Nederlandse taal en vooral de vrijheid. Aanleiding was een door een wetenschappelijk instituut uitgevoerd zelfstandig en onafhankelijk onderzoek waarin ook Nederlanders in het buitenland werden betrokken. De volledige rapportage van het onderzoek is terug te vinden op de site van het Sociaal en Cultureel Planbureau, onder “Denkend aan Nederland”. Soms grappig, maar soms ook wel confronterend.

Veel van onze leden zijn wel eens naar een wijnproeverij geweest. De excursie die op 27 juni j.l. naar een Vermouth bodega in Bràfim werd georganiseerd was daarom weer eens wat nieuws. Uit de reacties van de deelnemers viel op te maken dat het een hele leuke ervaring was. Ook de aansluitende Paella maaltijd viel goed in de smaak.

Graag tot ziens op de seizoenafsluiting op 7 juli a.s.

Met vriendelijke groet,

Ferdi Michels

Voorzitter NCT

---

Vacatures

We laten ze uiteraard nog wel allemaal open staan tot de Algemene Ledenvergadering

Secretaris m/v:

De secretaris dient te zorgen voor de documentatie van de club, het opstellen, redigeren en tekenen van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Verder zorgt hij of zij het register van de leden van de club.

Bestuurslid m/v:

Leden van het bestuur nemen deel aan bestuursvergaderingen en hebben hierin stemrecht in de door het bestuur te nemen beslissingen. Ze assisteren het Dagelijks Bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) bij alle door de club georganiseerde activiteiten. Een bijzondere taak voor dit bestuurslid is het in samenwerking met de andere bestuursleden, het organiseren van evenementen.

In verband met het feit dat er maandelijks een bestuursvergadering wordt gehouden is het wenselijk dat de secretaris en bestuurslid zich definitief in de provincie Tarragona hebben gevestigd.

Naast bovengenoemde vacatures zijn wij voor de club op zoek naar een

Media functionaris m/v:

Deze persoon verzorgt het opmaken en per E-mail versturen van de door de voorzitter geschreven, maandelijkse nieuwsbrieven. Het beheer van de leden E-mail adressen. Het publiceren van foto’s en verslagen op onze site en Facebook. Voor deze functie computerervaring nodig. Hij of zij is geen lid van het bestuur, maar werkt wel nauw samen met het bestuur.

---

Vermouth uitje + lunch

Onze voorzitter Ferdi had een leuk idee voor een excursie...

Meer lezen.

---
Koffieochtend in juli
---
Koffieochtend in augustus
---
Bieb NCT

Hier kun je de lijst van Boeken bekijken

Klik op de titel of op de boeken om naar de pagina te gaan. 

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor een activiteit voor de komende maanden, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---