Header

Nieuwsbrief Januari 2020

Beste leden, aspirant leden en belangstellenden,

Namens het bestuur van Nederlandse Club Tarragona wens ik u al het beste voor het jaar 2020. Gelegenheid om elkaar persoonlijk al het goede te wensen zal op 12 januari 2020 zijn, tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Plaats en tijd kunt u vinden in de evenementenkalender op onze site.

Zoals misschien bij u bekend loopt het lidmaatschap van onze club van 1 september tot en met 31 augustus. Leden hebben de mogelijkheid om hun contributie voor de komende termijn vanaf 1 september contant te betalen tijdens een van de door de club georganiseerde evenementen.                                               

Voor hen die geen gelegenheid hebben om tijdens één van de evenementen zijn of haar contributie te voldoen is er in het huishoudelijk reglement een mogelijkheid geboden om dit op een andere manier te doen. Helaas hebben wij moeten constateren dat zo’n 1/3 deel van onze leden hun contributie nog niet heeft betaald.

Onze club heeft, i.v.m. de hoge kosten die daaraan verbonden zijn, geen eigen bankrekening. Om echter de leden die nog niet betaald hebben een mogelijkheid te bieden om alsnog te doen kunnen die leden per mail contact opnemen met onze penningmeester Robbert Faber, bereikbaar via Robbert@nctarragona.com. Mocht u geen prijs stellen op het voortzetten van uw lidmaatschap dan zou hij dat ook graag van u willen horen.

Graag tot spoedig ziens,

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona

Ferdi Michels                                                                                                                      Voorzittter

Mobiel: 679301951

---

December 2019

---

Januari 2020

Nieuwjaarslunch NCT 2020

Uiteraard begroeten de NCT leden elkaar ook weer in het nieuwe jaar. 

Meer lezen.

---

Klaverjassen in Salou

Al vele jaren wordt door een aantal enthousiaste NCT leden een kaartje gelegd. Ze spelen op woensdagmiddag vanaf 16.00 uur klaverjassen op de Rotterdamse manier. Ze doen dat in de Zanzibar in Salou.

Helaas is i.v.m. vertrek van enkele kaarters een aantal vacatures ontstaan die we graag willen invullen. U kunt daarvoor contact opnemen met Betty Vollaers of met ondergetekende.

Ferdi Michels                                                                        

ferdi@nctarragona.com / Mobiel: 679301951

---
Bieb NCT

Hier kun je de lijst van Boeken bekijken

Klik op de titel of op de boeken om naar de pagina te gaan. 

Op onze site staat onder “Bibliotheek” een beschrijving die u de mogelijkheid biedt om in bezit te komen van boeken uit onze bibliotheek. In bezit komen, dus de boeken worden uw eigendom en worden dus niet uitgeleend en teruggenomen.

De boeken worden aangeboden met een minimale afname van vier stuks. Hiervoor vragen wij een bijdrage van €5,00.  Voor meerdere boeken komt daar steeds een bedrag van €1,50 bij. Zes boeken is €8,00, acht boeken €10,00, negen boeken is €11,50 enz.  De opbrengst van de boeken gaat 100% naar het dierenasiel in Torredembarra.

Op de NCT-site kunt u uw bestelling opgeven. Dit kan echter ook rechtstreeks bij ondergetekende. Wel moet daarbij aangegeven worden hoe u de boeken geleverd wilt hebben. De mogelijkheden daartoe zijn:

-          Ophalen bij één van de komende evenementen van NCT.

-          Ophalen bij één van de koffieochtenden die iedere tweede donderdag van de maand in La Mora gehouden worden.

-          Ophalen op woensdagmiddag bij Zanzibar in Salou als daar geklaverjast wordt.

-          Afleveren op een afgesproken locatie.

Betaling dient netto contant bij aflevering voldaan te worden.

Wilt u meer weten over het goede doel dat wij steunen, kijk dan eens op de site: www.spac.cat Ook kunt u mij bellen of mailen als u nog vragen heeft.

Nederlandse Club Tarragona

Ferdi Michels                                                                                                                      Bibliothecaris 

Mobiel: 679301951

ferdi@nctarragona.com

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor een activiteit voor de komende maanden, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---