Header

Tweede Nieuwsbrief Maart 2020

 

Beste leden, aspirant leden en belangstellenden,

COVID 19

Het Coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen en ook de provincie Tarragona wordt niet gespaard. Het bestuur van NCT heeft daarom besloten om de gepande calçotada in combinatie met ons tinnen jubileum, die gepland stond voor 22 maart, tot nader order uit te stellen. Deze beslissing is tijdens de koffieochtend in La Mora getoetst bij de aanwezige deelnemers en die stonden in meerderheid achter onze beslissing.

Aangezien we niet kunnen overzien hoe de crisis gaat verlopen kunnen we niet aangeven tot wanneer we het evenement uitstellen, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Houdt daarom de bekendmakingen via onze site of nieuwsbrieven goed in de gaten.

Verzoek Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil in kaart brengen of Nederlanders die in het buitenland wonen knelpunten ervaren als zij zich willen registreren om vanuit het buitenland te stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
Daarvoor verzoekt het ministerie van BZK u om mee te doen aan een korte enquête. Het invullen van de vragenlijst zal u enkele minuten kosten.

Via deze link stemmen vanuit het buitenland.  komt u dan in een omgeving van onderzoeksbureau Enneüs dat voor het ministerie van BZK de online versie van de vragenlijst verzorgt.

Nieuwe leden

We verwelkomen als nieuw lid Liesbeth de Kooker uit Roquetes. Tijdens het uitstapje naar de Montsant konden de deelnemers al kennis met haar maken. We hopen dat zij met ons veel plezier zal beleven aan haar lidmaatschap.

Vacature secretaris

Tijdens de jaarvergadering in september 2019 is Nico gekozen als secretaris van onze club. Hij heeft toen wel aangegeven deze functie slechts voor één jaar te willen invullen om het voortbestaan van onze club niet in gevaar te brengen. Daarom ontstaat er dus in september van dit jaar deze vacature. We zijn er dus wel vroeg bij zodat u voldoende tijd heeft om over uw kandidaatstelling na te denken. Opgeven kunt nu reeds doen bij uw voorzitter.

Evenementencommissie

De Nederlandse club Tarragona is er voor en door haar leden. Dat door komt echter meestal neer op de schouders van het bestuur en hun partners. Voor de evenementencommissie zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers. Naast Ank heeft Betty zich kort geleden aangemeld. Maar verdere uitbreiding is noodzakelijk. Leden kunnen zich aanmelden bij één van de leden van het bestuur. Te denken is ook aan een echtpaar dat samen Ank en Betty leuke uitstapjes organiseert. Zelf ideeën inbrengt en voorafgaand aan het eigenlijke evenement helpt bij de organisatie ervan en de geplande lunch gaat voorproeven.

 Vrijwilligers algemeen

Wij zoeken clubleden die willen helpen bij uitvoering van de diverse evenementen. Denk hierbij aan de opbouw en het weer afbreken van b.v de koningsdagviering en de barbecue. Door gebrek aan vrijwilligers moet het bestuur al zaken uitbesteden, hetgeen kosten met zich meebrengt. Als gevolg daarvan kan het zijn dat we de kosten van het lidmaatschap moeten gaan verhogen. Wij nodigen u uit om zich op te geven bij onze voorzitter.

 

Graag tot ziens,

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona

Ferdi Michels                                                                                                                      Voorzittter

Mobiel: 679301951

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor een activiteit ná de Corona beperkingen, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---