Header

Nieuwsbrief Juni 2020

 Beste leden, aspirant leden en belangstellenden,

Na bijna drie maanden lijkt met de overgang naar fase 3 op 8 juni a.s. uitzicht te komen aan het einde van een lange Coronacrisis. Voorlopig geldt dit o.a. voor Camp de Tarragona, maar de terugkeer naar een normale situatie voor heel Spanje lijkt zo goed op gang te zijn gekomen.

Ons heeft geen bericht bereikt over problemen met het Covid-19 virus. Onze leden zijn blijkbaar gespaard gebleven, maar velen hebben wel iemand in hun directe omgeving die besmet is geraakt of nog erger. Daarbij zijn de problemen die wij hebben gehad door allerlei beperkingen in vergelijking eigenlijk niet zo erg te noemen.

In de afgelopen periode zijn er een aantal clubactiviteiten niet doorgegaan. Het bestuur van NCT is ook sinds maart van dit jaar niet bij elkaar geweest. Afgelopen donderdag zijn we echter weer om de  tafel gegaan en hebben we bezien wat er allemaal gebeurd is, of misschien beter gezegd niet gebeurd is. Zo kon de Calçotada met de viering van ons 10 jarig jubileum niet doorgaan en ook de koningsdagviering moest afgelast worden.

Inmiddels zijn we weer zover dat we voorzichtig enkele data in onze agenda’s kunnen invullen. Op donderdag 11 juni beginnen we weer met onze koffieochtend bij Mora Mar. Zoals gebruikelijk dus weer op de tweede donderdag van de maand.

Het Calçotada seizoen is voorbij, daarom hebben we besloten om de viering van ons jubileum te verplaatsen naar 2021. Exacte datum wordt later bekend gemaakt.

De afsluitingsborrel wordt gehouden op 10 juli vanaf 18.00 uur in Salou in bar Simonetta die tegenwoordig, naar ik meen, Boonie Bears heet.

Verder, op zondag 6 september wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Torredembarra, plaats en tijd wordt z.s.m. bekend gemaakt. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor onze leden. En op zondag 27 september hebben we onze jaarlijks barbecue bij Gea en Bouke in Falset.

Binnenkort worden deze en andere geplande activiteiten in de agenda op onze site gezet.

Ik hoop u allen in goede gezondheid weer te kunnen treffen tijdens één van onze bijeenkomsten.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona

Ferdi Michels                                                                                                                      Voorzittter

---

De NCT bibliotheek

 Voor de Nederlandse boeken die de club in een bibliotheek beheert blijkt geen belangstelling meer te zijn. Daarom heeft het geen zin om hier meer tijd aan te besteden en opberg ruimte in beslag te laten nemen. Zomaar in de papiercontainer gooien vinden we toch wel zonde. Daarom roepen wij de leden op om met ideeën te komen over wat we met de boeken kunnen doen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 september kunnen we dan hierover een besluit nemen.

---

 Contributie

Het lidmaatschap van onze club loopt van 1 september van een bepaald jaar tot en met 31 augustus van het jaar daarop. De contributie die € 15,00  p.p. bedraagt dient over de periode 2019 – 2020 voor 31 december 2019 betaald te zijn. Helaas was dat door sommigen niet gedaan. Daarop heeft onze penningmeester de leden met een betalingsachterstand per mail de mogelijkheid geboden om het lidmaatschap per bank te betalen. Een aantal leden heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Helaas niet iedereen met een betalingsachterstand. Onze voorzitter heeft daarop  deze leden geprobeerd telefonisch te benaderen. Met wie contact werd verkregen kreeg hij toezeggingen voor betaling. Zonder namen te willen noemen is inmiddels gebleken dat nog niet alle betalingen binnen zijn. Hopelijk werkt deze melding voor diegenen als geheugensteuntje.

---
Afbeeldingsresultaat voor koffieochtend

Koffie ochtend 

Ja we hebben weer eens een koffie ochtend in Moramar. Maar de Corana pandemie is zeker niet voorbij. Dus moeten we aan onszelf denken en vooral aan anderen. Dus maskertjes meenemen, kom niet als je een 'verkoudheidje' hebt en volg de instructies van het bediendend personeel van Moramar op.

---

VACATURE SECRETARIS

Zoals reeds eerder vermeld werkt het bestuur nu zonder secretaris. Uiteindelijk hopen we na de Algemene Leden Vergadering in september weer met een volledig bestuur te kunnen werken. Daarbij hebben we natuurlijk hulp nodig van één van onze leden. Geeft u daarom op als kandidaat voor deze functie.

---

Vrijwilligers bij evenementen

Op eerdere oproepen zijn nog geen reacties bij ons binnengekomen. Het is niet alleen leuk om deel te nemen aan de evenementen die door NCT georganiseerd, maar het geeft ook een goed gevoel als weer een evenement goed verlopen is en we veel tevreden gezichten kunnen zien. Dat gevoel kunt u ook hebben als u zich opgeeft als vrijwilliger voor onze evenementen.

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor een activiteit voor de komende maanden, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---