Header

Derde Nieuwsbrief Augustus 2020

 

Beste leden, aspirant-leden en belangstellenden,

Drie nieuwsbrieven in één maand. Dat is natuurlijk wel apart, maar niet zonder reden. Afgelopen maandag bereikte ons het bericht dat de president van Catalunya de heer Quim Torra, alle bijeenkomsten van meer dan 10 personen verboden heeft. Overtreding van deze maatregel kan leiden tot een boete oplopend tot € 60.000.

Dat risico kunnen we als club natuurlijk niet lopen. Ook kunnen wij het ons niet verantwoorden om dit risico neer te leggen bij het bedrijf of persoon waar wij onze evenementen organiseren en die dus hun locatie beschikbaar stellen.

Dit houdt in dat wij helaas onze Algemene Leden Vergadering (ALV) die gepland stond op 6 september en onze jaarlijkse barbecue op 27 september moeten uitstellen. Uitstellen dus niet afstellen.

Als gevolg hiervan zijn echte enkele praktische problemen ontstaan. Aangezien we niet kunnen stemmen over de invulling van de vacature van de bestuursfunctie van secretaris heeft het bestuur besloten om Mirjam Rodink aan te stellen als interim-secretaris tot de eerstkomende Algemene Leden Vergadering. Door het niet doorgaan van de ALV kan Mirjam zich niet in persoon aan de leden voorstellen. In het kort: zij is beëdigd vertaler Spaans – Nederlands en indien je van haar diensten gebruik wilt maken kijk dan op haar website: www.mirjamrodink.com.

Wat wel definitief doorgaat is de aanstelling van Hieke Voorberg als Content Manager. We hadden haar graag de gelegenheid willen bieden om zich persoonlijk aan jullie voor te stellen maar moeten dat dus nog even uitstellen. Ze gaat de Facebookpagina van onze club bijhouden, zorgdragen voor de inhoud van onze site, bijhouden van de evenementenkalender en het organiseren en verzenden van de maandelijkse nieuwsbrief.

Wat nu met onze maandelijkse koffieochtend op 10 september in La Mora? Wij zijn van mening dat deze door kan gaan met een praktische aanpassing. Meerdere tafels met maximaal 8 personen met twee meter tussenruimte. Met inachtneming van alle Coronamaatregelen. Misschien ook een idee om tijdens de bijeenkomst van tafel te ruilen zodat we ook eens een andere gesprekspartner krijgen.

Graag tot ziens,

Nederlandse Club Tarragona

Ferdi Michels

Voorzitter

ferdi@nctarragona.com

679301951

---

Koffie ochtend 

Tweede donderdag van de maand en dus(?) weer een koffie ochtend. Ja, maar wel met wat beperkingen.

Zie https://www.nctarragona.com/event/koffie-ochten-in-la-mora/

 

 

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor ná de corona tijd, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---