Header

Nieuwsbrief November 2020

 Beste leden, aspirant-leden en belangstellenden,

Voor mij ligt een groot en leeg vel papier waarop ik de moeilijkste nieuwsbrief ga maken die ik in de periode vanaf 9 september 2018 als voorzitter van de Nederlandse Club heb gemaakt.

Vorige maand heb ik mijn medebestuursleden op de hoogte gesteld van mijn voornemen om mij bij de eerstkomende algemene ledenvergadering niet beschikbaar te stellen voor verlenging van mijn voorzitterschap.

Niet om redenen vanuit de club zelf, maar puur en alleen om persoonlijke redenen. Ik heb op zestigjarige leeftijd met mijn laatste werkgever een beëindigingsovereenkomst afgesloten waarin mijn gezondheidstoestand een rol heeft gespeeld. Nog voor ik de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt werd ik voor 100% arbeidsongeschikt verklaard.

Nu is arbeidsongeschikt niet de reden om niets meer te kunnen. Toen ik na mijn pensionering met mijn Marga naar Spanje emigreerde zat ik nog vol met plannen om mijn tijd in Spanje goed door te komen. Daarin paste ook het verzoek van de club of ik de taak van Bart van Dijk als voorzitter zou willen overnemen. Een functie die goed aansloot op mijn kennis en ervaring in het bedrijfsleven en bestuurslid in stichtingen e.d.

Helaas heb ik moeten toegeven dat de taak van voorzitter en drukke persoonlijke bezigheden niet te combineren zijn met mijn beperkte fysieke mogelijkheden.

De consequentie van mijn besluit is dat er een nieuwe voorzitter gevonden moet worden. En die moet dan gekozen worden op de eerstkomende ledenvergadering. Nu is de datum van die vergadering nog niet vast te leggen door corona. Maar we kunnen wel beginnen met het oproepen van kandidaten.

Dus heb je interesse om voorzitter van onze fijne club te worden, geef je dan op als kandidaat voor deze functie. Dit kan je doen bij één van onze bestuursleden of via info@nctaragona.com .

Mocht je meer interesse hebben in de functie van penningmeester dan is daartoe ook een mogelijkheid. In dat geval heeft onze huidige penningmeester Robbert Faber zich beschikbaar gesteld om de functie van voorzitter op zich te nemen.

Natuurlijk wil ik wel graag zelf lid blijven van onze club. En daarbij ook mijn vrijwilligershulp aanbieden bij bepaalde evenementen of bijeenkomsten. Dit geldt overigens in de statuten volgens artikel 6 tot de plicht van alle leden.

Met onze plannen voor de toekomst hebben we nog steeds rekening te houden met de Coronacrisis. Plannen maken is erg moeilijk omdat we niet kunnen inschatten hoelang deze nog gaat duren. We hebben steeds gezegd dat wat in het vat zit niet verzuurt. Maar het vat begint zo langzamerhand aardig vol te raken. De viering van het 10 jarige clubjubileum, Koningsdag, Calçotsmaaltijd, Algemene Ledenvergadering, barbecue en nu staat zelfs de organisatie van de kerstlunch en de nieuwjaarsborrel op losse schroeven. Ook voor de koffieochtend waarvoor we een creatieve oplossing hadden gevonden om die door te laten gaan geldt nu dat deze op 12 november niet door gaat.

In de vorige nieuwsbrief heb ik onze leden opgeroepen om eventuele ruimte beschikbaar te stellen voor het opslaan van de goederen van de club. Misschien heb je die niet zelf, maar weet je iemand anders die het wel heeft. We hebben zelf gekeken naar opslag in een afsluitbare ruimte bij een bedrijf, maar daar betaal je veel geld voor en dat zal mogelijk in onze contributie doorberekend moeten gaan worden.

Dan nog maar een stukje goed nieuws: Onze penningmeester heeft een gratis bankrekening kunnen openen waarop het bedrag dat in kas zat is gestort. Deze rekening kan ook gebruikt worden voor het innen van de contributie. Daarover binnenkort meer informatie.

Wij hopen jullie in goede gezondheid bij een volgend evenement weer te kunnen ontmoeten.

Nederlandse Club Tarragona

Ferdi Michels
Voorzitter

 

---

Geen koffie ochtend

Zoals hierboven al vermeld: geen koffie ochtend op de 12de november. Wegens de coronatoestanden is café restaurant Moramar dicht, net zoals alle andere horeca gelegenheden. Misschien is er take-away, maar om met maximaal 6 personen een opgehaald kopje koffie te drinken zittend op het stenen muurtje voor hun terras lijkt ons niet zo’n goed idee. Wanneer dan wel? Ergens in de toekomst!. Houd de erg lege agenda in de gaten op onze website www.nctarragona.com

O ja, houd afstand en blijf gezond.

 

---

Juist in deze tijd en mogelijk weer een 'confinamiento' is het misschien prettig om contact te hebben met NCT lotgenoten. Via Facebook kan je contact hebben met leden van de Nederlandse Club Tarragona. Let wel de NCT Facebook pagina is uitsluitend voor leden. Wil je meedoen gebruik dan deze link https://www.facebook.com/groups/nctarragona

 

---

Tips

Heeft u nog tips of ideeën voor ná de corona tijd, laat het dan weten aan één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com 

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---