Header

Nieuwsbrief Mei 2021

Beste leden, aspirant-leden en belangstellenden,

Misschien zijn jullie gewend om onze nieuwsbrief in het begin van de maand te ontvangen. Af en toe wijken wij  hiervan met redenen af. Deze maand is dat omdat er vorige week een bestuursvergadering is gehouden waarin belangrijke beslissingen zijn genomen. En die willen we jullie zo snel mogelijk laten weten.

Als eerste welke bedragen berekend worden voor het lidmaatschap van onze club. Deze blijven onveranderd. Basis is het lidmaatschap voor één persoon en dat is € 15,00 per jaar. Kinderen onder 12 jaar gratis. Het familielidmaatschap bedraagt € 40,00, zonder limiet aan het aantal gezinsleden.

Gebleken is dat onze ledenlijst niet meer “up to date” is. Daarom verzoeken wij de leden die verhuisd zijn of een ander mail of telefoonnummer hebben gekregen, dit te melden bij één van de bestuursleden of via info@nctarragona.com.

Onze huidige voorzitter moet in verband met zijn fysieke klachten afscheid nemen van het bestuur. Voorgesteld is om Robbert Faber, onze huidige penningmeester, de voorzittershamer te laten overnemen. Daarmee ontstaat de vacature van penningmeester. Wij roepen clubleden die in Spanje resident zijn op om zich aan te bieden voor deze functie. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal er voor het aanstellen van zowel voorzitter als penningmeester gestemd worden.

Frida uit Salou heeft zich beschikbaar gesteld om samen met Ank en Leny de komende evenementen te gaan organiseren. Wij zoeken nog vrijwilligers die kunnen helpen bij uitwerking van de door deze dames voorgestelde activiteiten.

Natuurlijk zijn we voor de organisatie van onze evenementen afhankelijk van zaken die daarbij mee kunnen spelen. Duidelijk is dat b.v. Corona een enorme invloed heeft gehad. Daardoor moesten wij bijeenkomsten van onze club diverse malen uitstellen. We hebben echter deze keer wat meer vertrouwen in het versoepelen van de coronamaatregelen en hebben een aantal data geprikt voor de komende tijd.

Op 5 juni staat het eerste evenement op de rol. Zie hieronder en de agenda op onze website. Verder is de datum van 5 september 2021 vastgelegd voor onze algemene ledenvergadering. Eind september de jaarlijkse barbecue en 20 november de puzzelrit.

Daarnaast hebben we natuurlijk nog de koffieochtend op de tweede donderdag van de maand in La Mora. Alleen in augustus niet i.v.m. grote parkeerproblemen daar. Naast deze ochtendgebeurtenis wordt er door het bestuur gekeken naar de mogelijkheid van een maandelijkse vrijdagmiddagborrel.

Nederlandse Club Tarragona

 

Ferdi Michels
Voorzitter

---

Rondleiding en lunch

We hebben een rondleiding in het oude centrum van Altafulla en daarna een lunch in de buurt.  Kosten voor de rondleiding zijn € 4 (start elf uur bij de poort van het Castell).Zie

Rondleiding en lunch – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com)

 

Indien je mee wilt geef je dan nu op bij Leny. WhatsApp +34 680 62 92 68 of email lenyvb46@gmail.com

 

Lunch na de rondleiding

Het menu van de luch staat hieronder. Wil je de keuze van het menu zo snel mogelijk aan Leny doorgeven. Kosten € 20,-- per persoon, niet leden € 5,-- extra. 

 Restaurant LLebeig is in Altafulla, Plaça dels Vents 1 en we hebben plaats gereserveerd op het terras. Parkeren naast het restaurant kan lastig zijn, maar er is een grote parkeerplaats op de Carrer Alzavares, zo'n 100 meter ten noorden van het restaurant. We beginnen daar rond 13:00 uur met een aperitief en wat 'pica pica'.

Zie Lunch na de rondleiding in Altafulla – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com) op onze website. 

---
---
---

Koffieochtend

 Koffieochtend op donderdag 10 juni in restaurant Móra Mar in La Mora

Zo langzamerhand loopt de besmettingsgraad met Covid-19 in Catalonië weer terug en daardoor mag het aantal mensen aan één tafeltje weer wat meer worden. Op het moment van schrijven is dit 6 personen. Ergens in de toekomst mogen de tafeltjes wel weer aan elkaar geschoven worden en is de restrictie alleen de grootte van het terras en/ of het aantal beschikbare tafels en stoelen. Maar goed, laten we er maar van genieten en hopen dat Ank weer wat cake meebrengt of Jacques lekkere zelfgebakken koekjes.

Zie de evenementen kalender Koffie ochtend – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com)

 Houd afstand en blijf gezond.

---

Belastingen

Van Martin Gubbels kregen we onderstaand artikel toegestuurd van de Stichting Goed over de algemene heffingskorting. Dit bericht is uitsluitend van belang indien je geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige bent. Waarschijnlijk weet je zelf wel of je wel of niet in deze categorie valt.

 

Belastingprocedures en model bezwaarschrift algemene heffingskorting

BELASTINGPROCEDURES OVER DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE HEFFINGSKORTING (AHK) OP AANSLAGEN VAN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGEN IN DE EU

Dit bericht is van belang voor mensen die fiscaal in een EU-lidstaat buiten Nederland wonen en die inkomsten genieten die in Nederland belastbaar zijn.

Onder de term EU-lidstaat dienen in dit verband mede te worden begrepen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-staten) en Zwitserland.

De betreffende personen zijn in Nederland buitenlands belastingplichtig. De inkomsten waar het om gaat zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid die in Nederland wordt verricht (loon of winst uit onderneming) of pensioenen waarover Nederland het heffingsrecht heeft. Dat is het geval bij de meeste ABP-pensioenen (overheidspensioenen). Dit bericht is niet van belang voor de zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen omdat zij worden behandeld als binnenlandse belastingplichtigen en daarom de AHK al ontvangen.

Meer informatie hierover en een model bezwaarschrift is te vinden op de website van de VBNGB - Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland

 

---

Juist in deze tijd is het misschien prettig om contact te hebben met NCT lotgenoten. Via Facebook kan je contact hebben met leden van de Nederlandse Club Tarragona. Let wel de NCT Facebook pagina is uitsluitend voor leden. Wil je meedoen gebruik dan deze link https://www.facebook.com/groups/nctarragona

Als je geen Facebook gebruiker bent en je zoekt contact met een NCT lid, maar je hebt haar of zijn telefoonnummer niet stuur dan een mail naar info@tarragona.com. Wij zorgen dan voor de verbinding.

 

---

Tips

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---