Header

Nieuwsbrief Juli 2021

Beste leden van de Nederlandse Club Tarragona,

Wij richten ons in deze nieuwsbrief tot de leden van de Nederlandse Club Tarragona, en wel tot die leden die resident zijn in Spanje. Reden voor deze stap is het feit dat alleen die leden in aanmerking komen voor toetreding tot het bestuur. Dit is zo geregeld in de statuten van onze club.

Zoals reeds diverse malen aangegeven zijn wij dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid. Door problemen met zijn fysieke gezondheid moet onze huidige voorzitter zijn positie beschikbaar stellen. Dat doet hij zeker niet met plezier want liever nog had hij zijn werkzaamheden nog lang willen voortzetten.

Het bestuur van onze club heeft gekeken naar de mogelijkheden om onze club te kunnen laten voortbestaan. Immers zonder een compleet bestuur wordt de club (be)stuurloos. Dan ontstaat het gevaar dat de algemene ledenvergadering de opheffingsvergadering wordt. Daarom is het zaak om zo snel mogelijk een kandidaat te vinden om ons bestuur weer compleet te krijgen. Dat moet gebeuren voor 5 september, de dag van onze Algemene Ledenvergadering.

Hiervoor zijn twee scenario’s bedacht. Ten eerste roepen wij onze leden op zich kandidaat te stellen voor de vacant wordende functie van voorzitter. Indien meerdere kandidaten zich melden dan wordt op 5 september hieruit een nieuwe voorzitter gekozen.  In het tweede geval stelt onze huidige penningmeester Robbert Faber zich beschikbaar voor de functie van voorzitter. Daarbij wordt echter de functie van penningmeester vacant en zoeken wij een opvolger voor Robbert. Voor de functie van penningmeester geldt ook dat bij aanmelding van meerdere kandidaten de nieuwe penningmeester door stemming wordt gekozen tijdens de ALV op 5 september aanstaande.

Spreekt de bestuursfunctie van voorzitter of penningmeester je aan en wil je dat onze club nog vele jaren blijft bestaan meld je dan aan als kandidaat bij één van de leden van het huidige bestuur. Het is echt geen moeilijke taak om deel uit te maken van ons bestuur. Binnen het bestuur werken de bestuursleden goed samen en bij moeilijke onderwerpen wordt gesteund op de vaak jarenlange ervaring van andere bestuursleden.

Daarom schroom niet om je kandidaat te stellen voor één van de bestuursfuncties.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona,

 

Ferdi Michels
Voorzitter  

---