Header

Nieuwsbrief Augustus 2021

 Beste leden, aspirant-leden en belangstellenden,

We hebben gelukkig deze keer geen afgelastingen te melden, maar in deze moeilijke tijden moeten we toch een slag om de arm houden. Zoals reeds eerder in de planning stond, wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden op zondag 5 september. Voor verdere informatie verwijzen wij jullie naar de agenda op onze site gezet gaat worden en we versturen later deze maand nog een nieuwbrief . Mocht je agendapunten voor de vergadering hebben dan verzoeken wij je om deze vóór de vergadering naar ons op te sturen. Zo heeft het bestuur de gelegenheid om indien mogelijk deze punten direct te behandelen. Dat is over het algemeen sneller dan wanneer jullie wachten tot de rondvraag. Gelieve jullie aanmelding zo snel mogelijk naar Leny te sturen.

Een belangrijk punt dat zeker op de agenda komt is de benoeming van het bestuur. Bestuursleden die aan kunnen blijven, moeten ieder jaar herkozen worden. Voor de invulling van de vacante functies van voorzitter en secretaris moet er gestemd worden. Voor de functie van voorzitter hebben wij één kandidaat gevonden. Zijn naam is Peter en hij woont in Roda de Berà. Als secretaris werkt Mirjam uit Cubellas al enkele maanden op interim basis voor onze club. Indien er zich nieuwe kandidaten opgeven voor de functies van voorzitter en/of secretaris zal er gestemd moeten worden wie de betreffende functie krijgt. Als er geen nieuwe kandidaten aangemeld worden wordt er gestemd of Peter en Mirjam de nieuwe voorzitter en secretaris worden.

Op zondag 26 september hebben we de jaarlijkse barbecue bij Gea en Bouke in Falset. Vrijwilligers die op die dag mee willen helpen kunnen zich nu al opgeven. Een tip van tevoren: wie niet houdt om met plastic bestek van plastic bordjes te eten kan natuurlijk deze zaken ook van huis meenemen. Voor het afwassen ervan gaan we echter niet zorgen.

En dan nog wat verder in het verschiet ligt: De viering van het tienjarig bestaan van onze club hebben we i.v.m. Corona niet kunnen vieren. Daarom willen wij het 12 ½ jarig jubileum in september 2022 vieren. Zoals ook al gemeld op de website is er in augustus geen koffieochtend i.v.m. de parkeerproblemen in La Mora.

Wij hopen jullie op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona

 

Ferdi Michels
Voorzitter

---

Algemene Leden Vergadering

We hebben de details nog niet rond met de uitbaters van het restaurant waar we de Algemene Leden Vergadering (ALV) willen houden. Voor het bespreken van deze details is het prettig om te weten wie van plan is te komen. Geef dat svp zo snel mogelijk door aan Leny via WhatsApp +34 680 62 92 68 of email lenyvb46@gmail.com. De definitieve aanmelding en de menukeuze verwachten we later van je. Het menu en de agenda van de ALV sturen we over een week of twee.

---

Koffieochtend 

 

In augustus geen koffieochtend want naar alle waarschijnlijkheid is het weer veel te druk in La Mora, zoals een paar leden vorig jaar hebben gemerkt.

 

---

De Barbecue

 

Zondag 26 september onze jaarlijkse barbecue bij Gea en Bouke in Falset. Nou ja, jaarlijks? Vorig jaar niet dus omdat de Covid pandemie toen roet in het eten gooide. Maar nu: noteer de datum!

Wat het kost weten we nog niet. Houd dus de agenda en de nieuwsbrief in de gaten.

Zie Barbecue – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com)

---

Juist in deze tijd is het misschien prettig om contact te hebben met NCT lotgenoten. Via Facebook kan je contact hebben met leden van de Nederlandse Club Tarragona. Let wel de NCT Facebook pagina is uitsluitend voor leden. Wil je meedoen gebruik dan deze link https://www.facebook.com/groups/nctarragona

Als je geen Facebook gebruiker bent en je zoekt contact met een NCT lid, maar je hebt haar of zijn telefoonnummer niet stuur dan een mail naar info@tarragona.com. Wij zorgen dan voor de verbinding.

---

Tips

Heeft u nog tips, ideeën of interessante informatie voor op de website van de club, ook dan graag een mailtje naar info@nctarragona.com. 

---