Header

Tweede Nieuwsbrief Augustus 2021

 

Beste leden, aspirant-leden en belangstellenden,

Deze nieuwsbrief heeft eigenlijk alleen betrekking op de Algemene Ledenvergadering 2021 waar alleen leden aan deel kunnen nemen. Aspirant-leden en belangstellenden kunnen deelnemen als ze zich voor de vergadering aanmelden. Daarom vanaf hier:

Beste leden,

Op zondag 5 september 2021 staat de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Club Tarragona gepland. Aanvang niet later dan 12.00 uur. We prijzen ons gelukkig dat wij in het bestuur iemand hebben die als voorbereiding op deze vergadering wat punten hieronder heeft neergezet.

Ik hoop op een grote opkomst, want er wordt gestemd over  het benoemen van een nieuwe voorzitter en een secretaris.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona,

 

Ferdi Michels
Voorzitter  

---

Algemene Leden Vergadering

Voor de Algemene Leden Vergadering hebben we een mooie locatie gevonden: Restaurant Ermita Paret Delgada. Ja, dat hadden we vorig jaar ook gedaan, maar door Covid-19 beperkingen ging het niet door. We starten zo vroeg mogelijk. De vergadering niet later dan 12:00 uur en de lunch staat een uur later op tafel. Dit betekent een strakke vergadering. Zowel vergadering als lunch in de openlucht. Zie Algemene Leden Vergadering – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com)
Formule 1 liefhebbers kunnen mee-eten want zonder Max na te doen ben je in minder dan een half uur van het restaurant weer in Salou, om maar een plaats te noemen.

---

Agenda van de  Algemene Leden Vergadering

(Concept) Agenda

• Opening door voorzitter

• Activiteiten: in afgelopen periode en gepland

• Financiën

• Nieuwe leden

• Voorstellen kandidaat bestuursleden

• Verkiezing nieuwe bestuursleden

• Herbenoeming overige bestuursleden

• Rondvraag

• Sluiting door voorzitter

Mocht je nog punten hebben voor de agenda geef die dan door. Hetzelfde geldt voor vragen bij de rondvraag. Het bestuur kan zich dan daarop voorbereiden.

---

Financiën

Het overzicht staat hieronder:

Enige opmerkingen. We willen voor de komende jaren het boekjaar gelijk houden met het kalenderjaar. Dit betekent dat het volgende financiële overzicht loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. Ja, vanwege het ontbreken van de meeste activiteiten voegen we 2 jaren en een paar maanden samen.
Verder dat we de contributie niet alleen willen handhaven op € 15,-- per persoon of maximaal € 40,-- per familie maar dat de contributie die nu wordt betaald, of door een aantal personen reeds is betaald, geldt voor de periode oktober 2020 tot eind 2022.
En tot slot het verzoek of je nu de contributie wilt overmaken naar BBVA rekening ES78 0182 1294 1502 0412 9208  ten name van Robbert Faber (uw penningmeester). Gaarne met vermelding voor wie de contributie wordt overgemaakt, als je dat niet doet via je privé rekening of doet voor een ander, en of de kosten van de lunch bij de algemene ledenvergadering in het bedrag dat je overmaakt is inbegrepen.

 

---

Voorstellen kandidaat bestuursleden

Secretaris (al een tijdje in functie)

 

Mijn naam is Mirjam Rodink. Al meer dan 15 jaar woon ik inmiddels in Catalonië, Cubelles. Ik ben hier naar toe gekomen voor de liefde. Mijn man Cees woonde hier al en toen ik hem ontmoette was het voor ons beiden duidelijk dat ik in Spanje zou komen wonen. Dus de taal geleerd, een baan gevonden en verhuisd. Klinkt makkelijker dan het was maar zo simpel was het wel. Na enige jaren gewoond te hebben in Spanje heb ik besloten om de opleiding tot Vertaler Spaans te doen. Zelfstandig ondernemer was op dat moment een goede keus. Opleiding voltooid en met het diploma op zak, registratie in de verplichte registers, kon ik mijn beroep flexibel uitoefenen. Met de camper onderweg hebben mijn man en ik veel van Spanje mogen zien. Inmiddels al weer enige tijd honkvast terug in Cubelles waar deze Spaanse reis voor mij begon.
We hebben hier een eigen huisje waar we af en toe ook zelf klussen en waar inmiddels een eigen kantoor staat waar ik de werkzaamheden uitvoer voormijn nieuwe werkgever en sporadisch nog wat vertaalklussen doe. Sinds september werk ik met veel plezier als teamleider -coach bij Newco Barcelona. Na jarenlang als zelfstandig vertaalster te hebben gewerkt is het werken met collega´s weer bijzonder leuk. Ik ben en blijf beëdigd vertaler dus in mijn vrije uurtjes ben ik nog steeds werkzaam als vertaalster Spaans-Nederlands.

 

 

Voorzitter (net aangemeld)

 

 

Mijn naam is Peter den Boogert. In 1955 zijn mijn ouders naar Brazilie vertrokken met mij als pasgeborene en daar zijn we twaalf jaar gebleven. Terug in Nederland heb ik mijn middelbare schoolopleiding gedaan en vervolgens de Hogere Zeevaartschool. Daarna ben ik als scheepswerktuigkundige gaan varen en heb ik vele mooie plaatsen aangedaan. Voor Bos & Kalis ben ik naar Mozambique uigezonden om de staatsbaggermaatschappij te helpen. 
Eenmaal gestopt met varen ben ik voor Heineken naar Angola en de Democratische Republiek Congo uitgezonden samen met Letty mijn echtgenote. Letty heeft in alle landen Nederlandse les gegeven aan kinderen en volwassenen (en zij doet dit nog.) In  onze Afrikaperiode is onze oudste dochter geboren en de tweede dochter is geboren terwijl we weer in Nederland woonden. Daar ben ik voor Liga gaan werken en later voor Danone, de meeste tijd in Parijs.
In 1999 zijn we naar Spanje verhuisd waar we nog steeds wonen , wel met een onderbreking van acht jaar die we in de Verenigde Arabische Emiraten doorbrachten.
Mijn dochters zijn inmiddels hier getrouwd en ik ben een trotse "yayo" van drie mooie deugnieten.
Inmiddels gepensioneerd, maar ik neem regelmatig opdrachten aan als adviseur/interim manager.Sinds januari zijn we woonachtig in Roda de Bará. 
Bestuurlijk wat leuke dingen gedaan zoals: Voorzitter Nautische Studenten Unie, lid van diverse schoolbesturen  en voorzitter van een harmonie in het dorp waar we in Nederland hebben gewoond.

 

---

Lunch keuze Ermita Paret Delgada

Geef svp de keuze van het menu van €30,-- (inclusief koffie en water tijdens de ledenvergadering) zo snel mogelijk na het lezen van deze nieuwsbrief, doch uiterlijk woensdag 1 september door aan Leny. WhatsApp +34 680 62 92 68  of per email  lenyvb46@gmail.com.
Mocht je jezelf al opgegeven hebben bij Leny en kan je toch niet komen, opzeggen kan maar niet later dan vrijdag 3 september of anders betaal je toch de lunchkosten.
Hoe je er komt? Zie onze website Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com) of zie hier https://maps.app.goo.gl/a5y2JT3sJbKMxCTx5 . Of zoek op de kaart de TV-7233 tussen La Selva del Camp en Vilalonga del Camp.

Als je je keuze hebt gemaakt dan kan je die nu opgeven bij Leny.

Tot zondag 5 september 2021

 

---