Header

Nieuwsbrief September 2021

 

Beste leden,

Nogmaals onze hartelijke dank aan de aanwezigen tijdens onze laatste algemene ledenvergadering. Ik meen te mogen zeggen dat het een geslaagde vergadering & lunch was, met een voortreffelijk menu. Dank voor uw uitgebrachte stemmen voor de herkiezing van het bestuur en voor de benoeming van onze nieuwe secretaris en voorzitter. Dank ook aan Ferdi Michels voor zijn inzet als voorzitter gedurende de laatste drie jaar, en aan de medebestuursleden die afgelopen tijd af en toe ingesprongen zijn bij de bestuurstaken

Maar bovenal dank aan alle leden die zorgen voor een gezellige sfeer tijdens de bijeenkomsten.  

De jaarlijkse BBQ nadert met rasse schreden: 26 september 2021 bij Gea en Bouke in Falset. We zijn enthousiast over het aantal aanmeldingen tot op heden. Bestuur en vrijwilligers zijn druk in de weer met het organiseren. Zie de evenementen agenda op onze website Barbecue – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com). Via deze link vindt je ook hoe je daar moet komen.

Mocht U zich nog niet hebben aangemeld, doe dan nu bij Leny, WhatsApp +34 680 62 92 68  of per email  lenyvb46@gmail.com. De organisatoren willen namelijk snel  weten hoeveel ingekocht moet gaan worden. 

Bent U allergisch of intolerant voor bepaalde voedingsmiddelen of bent u vegaan, laat het ons weten, dan kunnen we er rekening mee houden tijdens het inkopen.

Vergeet niet om de deelnamekosten over te maken naar de bankrekening die onze penningmeester heeft geopend. Aan het einde van deze nieuwsbrief wordt bankrekeningnummer en de begunstigde vermeld. Contant betalen kan ook, maar betaling is voor ons makkelijker. 
We hebben getracht om de kosten laag te houden. Deze zijn € 20 per persoon voor leden, € 25 voor een introducé en € 5 voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Wilt U niet graag met plastic of ander weggooi bestek eten, breng dan uw eigen bestek mee. We vermelden er wel bij dat er geen vaatwassers beschikbaar zijn en dat het bestuur dit niet gaat afwassen!

Donderdag 9 september was er weer een gezellige koffieochtend op het vertrouwde adres in La Mora. Met dank aan Ank voor de lekkere traktatie. Het aantal deelnemers was wat aan de lage kant. Er zijn, nu het zomerseizoen ten einde raakt, weer volop parkeerplaatsen beschikbaar. En de volgende koffieochtend is zoals gebruikelijk op de tweede donderdag van de maand: dus 14 oktober. Zie Koffieochtend – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com)

Voor oktober hebben we een bijzondere excursie in petto. Meer details volgen.

Op 20 November is er de jaarlijkse puzzelrit. Deze zal veelbelovend zijn want onze penningmeester gaat de rit uitzetten.

Op 16 December zullen we de kerstlunch organiseren.

In Januari 2022 beginnen we onze activiteiten met een nieuwjaarsbijeenkomst en wel op 14 Januari 2022.  

Beste mensen, blijf aub gezond en hopelijk treffen we elkaar in groten getale tijdens een van de activiteiten die we met veel plezier voor U organiseren. 

BBVA rekening ES78 0182 1294 1502 0412 9208  ten name van Robbert Faber onder vermelding van naam(namen) deelname BBQ 2021. 

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona

 

Peter den Boogert
Voorzitter  

---

Contributie

Heb je je contributie nog niet overgemaakt, € 15,--,  doe dat dan nu naar de BBVA rekening ES78 0182 1294 1502 0412 9208 op naam van de penningmeester Robbert Faber. Zet in de omschrijving svp je naam of jullie namen als je ook voor een ander betaalt. En, zoals hierboven gemeld, kan je ook de kosten van de barbecue via dit rekeningnummer voldoen.

---