Beste leden,

Het Wilhelmus galmt mij nog na in de oren, zo goed klonk het!!!

Ik vond het erg gezellig en de stemming was erg prettig bij de Koningsdag. Het bestuur heeft echter ook wat kanttekeningen geplaatst bij de locatie en het aangebodene. We hebben er in het bestuur over gesproken en we zullen het de volgende keer anders organiseren.

Ik zou U in een nieuwsbrief uitleg geven over de uitkomst van de enquête, maar dat zal helaas in een volgende nieuwsbrief komen. We hebben nu een ander belangrijk nieuwtje te melden.

Onze penningmeester heeft een “WhatsApp groep” gevormd en die gaan we over een paar dagen lanceren. De groep zal gaan heten “NCT Groep” met als nummer: +34 692 78 14 05.
De WhatsApp groep is zodanig ingericht dat het communicatiemodel maar één richting heeft. Het bestuur en alleen maar het bestuur gaat hier informatie plaatsen. Bijvoorbeeld: aangeven dat een nieuwsbrief naar uw emailadres is gestuurd, of een herinnering aan een naderende activiteit. Of als er een activiteit veranderd moet worden, hetzij de datum, het uur of de locatie, of bijvoorbeeld een herinnering om de contributie te betalen. U kunt zich ook voorstellen dat wanneer er tijdens de puzzelrit een weg is afgesloten, we u dat mededelen per WhatsApp.
U kunt niet antwoorden op de berichten! Dit om het niet te laten verzanden in een oeverloos heen en weer gesprek.
U zult een uitnodiging ontvangen via het mobielnummer dat we van u hebben genoteerd. Bij het aanvaarden van de uitnodiging zult u alle berichten gaan ontvangen. Belangrijk is te melden dat u bepaalt of u lid wilt zijn van de WhatsApp groep of niet, door de uitnodiging al dan niet te aanvaarden. De nieuwsbrieven zult u blijven ontvangen en ook verslagen van de activiteiten via de normale email procedure. Foto’s zullen ook op de website geplaatst blijven worden.

Al heel lang hebben we getracht om een boottocht over de Ebro te organiseren. Door de pandemie, het weer en nog meer tegenwerpingen is dat er nooit van gekomen! Echter…

Met gepaste trots kunnen we u mededelen dat we op donderdag 25 mei een boot hebben gereserveerd die ons een uur door de Ebro zal gaan varen, met aansluitend een lunch. We vertrekken vanuit Tortosa. Exacte locatie in Tortosa, tijd (ergens tussen twaalf en één)  en kosten (rond €30 – 35) zullen u spoedig medegedeeld worden. U kunt zich al opgeven bij Leny van Beek ( lenyvb46@gmail.com ) of per WhatsApp/ belletje naar +34 680 629 268. Het belooft interessant en gezellig te worden, wees er snel bij.

• Vergeet U de koffieochtend niet komende donderdag 12 mei in La Mora. Het weer en uw aanwezigheid zullen helpen om het nog gezelliger te maken.

• Schrijft U ook alvast in uw agenda de datum van 8 juni voor de laatste koffieochtend voor het zomerreces.

• Op 22 juni willen we u meenemen naar een autocollectie/ -museum in Masllorenç. Het is een particulier museum en we worden er om 11 uur verwacht. Aansluitend zoals gewoonlijk een lunch. Noteert u dit ook alvast in uw agenda, het zal de laatste activiteit voor de zomer zijn.

En als klap op de vuurpijl, onze traditionele NCT BBQ heeft al een datum: zaterdag 16 september bij Bouke&Gea in Falset.

Met een vriendelijke groet,

Peter den Boogert

---

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Bericht van de penningmeester 

Heb je je contributie voor het jaar 2023 al betaald? Zo ja bedankt voor de vlotte betaling. Zo nee, doe het dan nu en maak € 15,-- per persoon over op bankrekening ES78 0182 1294 1502 0412 9208, t.n.v. Robbert Faber onder vermelding van contributie 2023 en graag je naam(en) in de rubriek concepto (mededeling). Of betaal bij een volgende activiteit.

---
---