Header

Jaarvergadering en jaarcijfers

---

Beste leden,

Zoals ieder jaar, overlegt het bestuur de jaarcijfers en overige informatie met de leden van de Nederlandse Club Tarragona. In 2015 presenteren wij de cijfers vooruit zodat u deze kunt bestuderen alvorens de jaarvergadering aanbreekt op 13 september aanstaande. Zie het overzicht onderaan dit bericht.

Agenda

Voor de jaarvergadering wordt een agenda opgesteld, deze is al in de maak. Indien u een agendapunt erbij wenst te noteren, dan kunt u dat via de mail aan ons laten weten: info@www.nederlandseclubtarragona.com

Agendapunten

1. Opening door de voorzitter

2. Financieel overzicht

3. Verhoging contributie

4. Vrijwilligers bestuur

5. Ideeën voor uitstapjes

6. Vrijwilligers puzzelrit

7. Rondvraag

 

Het Bestuur

Voorzitter en Activiteiten: Bart van Dijk,

Secretaris en Sponsoring: Leny van Beek

Penningmeester en Facebook: Lonneke Küpers

Activiteiten en Loterij: Ank Smit

Vrijwilliger actief naast het bestuur

Website: Martin Küpers

Zoals ieder jaar, zijn de bestuursleden bereid hun functie met plezier te vervullen en voort te zetten in het nieuwe seizoen. Echter, wanneer één van de clubleden zich verkiesbaar wenst te stellen voor één van de functies, kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur via de mail: info@www.nederlandseclubtarragona.com

Er zal dan, tijdens de jaarvergadering een verkiezing plaatsvinden.

Tevens is nog altijd de functie van Vicevoorzitter beschikbaar. Mocht u interesse hebben om u zich verkiesbaar te stellen voor deze functie, dan kunt u dat aan het bestuur kenbaar maken via de mail: info@www.nederlandseclubtarragona.com   

Vrijwilligers Puzzelrit

De winnaars van 2014 hebben te kennen gegeven niet in de gelegenheid te zijn om de puzzelrit van dit jaar uit te stippelen. Wij zoeken daarom nog vrijwilligers die het bestuur ondersteunt om dit jaar weer een mooie route uit te zetten.

Graag aanmelden via: info@www.nederlandseclubtarragona.com

Activiteiten

Voorlopig hebben wij bedacht:

• Fietstocht 25 km.

• Zoutgrotten in de buurt van Barcelona

• Tortosa kathedraal met uitleg van Marijke

• Papiermuseum (kleding), voorbij Montblanc

• Boottocht Ebro (binnenland)

• Codorniu

Heeft u nog ideeën voor een leuke activiteit? Laat het ons weten!

Begin September ontvangt u natuurlijk onze maandelijkse nieuwsbrief met de nodige informatie met betrekking tot de plaats en tijd van de jaarvergadering. 

Alvast graag tot ziens op 13 september!

---

Jaarcijfers

Klik op de afbeelding om deze te kunnen vergroten. 

---