Header

Notulen Jaarlijkse Ledenvergadering 2015

---

Datum: Zondag 13 september 2015, 12:00 uur                                                

Lokatie: Restaurant Els Boscos, Tarragona

Aanwezig: Bart van Dijk, Leny van Beek, Lonneke Küpers, Martin Küpers en 33 leden

Afwezig: Ank Smit en 123 leden

Opening en voorwoord van de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering met het vragen van een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van mevrouw Mary Cornwall op 24 augustus jl. en vertelt over Ron van Miltenburg die ernstig ziek in Nederland is. Terwijl ik bezig ben met deze notulen bereikt ons het tragische bericht dat hij is overleden. Wij hebben hem vorige week nog aan de telefoon gehad over een transport. Hij is slechts 57 jaar geworden. En over het tragische ongeluk dat het jongste zoontje van de oprichtster van de club, Monique Decnop is overkomen. Iedereen reageert geschokt.

We gaan over tot de orde van de dag. Tekst in het jaarverslag.

Activiteitenagenda 2014 tot juli 2015

De activiteitenagenda van het afgelopen jaar wordt doorgenomen.  Hierop heeft niemand commentaar.

Geplande en voorstel nieuwe activiteiten

Dan de geplande activiteiten, waarin de dag golfen op 23 september a.s. ontbreekt, die in El Vendrell zal plaatsvinden. Men kan zich opgeven bij Lonneke, zowel voor de gehele dag, als alleen voor de lunch. Prijzen zijn op dit moment nog niet exact bekend, maar voor de hele dag zal het circa € 25,- bedragen en alleen voor de lunch circa € 12,-. Dit kan dus iets afwijken.

 Op 15 november vindt de jaarlijkse puzzelrit weer plaats. Er was een probleem opgetreden omdat de winnaars van vorig jaar, dit jaar niet in staat zijn de rit te organiseren en de enige vrijwilliger, Eduard Kemperman op de dag zelf niet aanwezig kan zijn, totdat Nico Hollestein een brilliant idee kreeg en voorstelde om de route van 5 jaar geleden weer te gebruiken. We hebben inmiddels zoveel nieuwe leden, dat er maar weinig zullen zijn die zich die route nog herinneren. Chapeau Nico!

5 December valt dit jaar op zaterdag, dus het feest wordt op 5 december gevierd, op welke lokatie hoort u t.z.t. nog.

Dan zijn er een aantal voorstellen gedaan voor activiteiten. We ontvangen van de leden ook graag voorstellen voor interessante uitjes.

Financieel overzicht

Op het financieel overzicht werd door Bart Meester gereageerd, dat het uitstapje naar Pau Casals een negatief saldo van € 81,10 had opgeleverd, hoe dit mogelijk was. Wel, dit kwam omdat het restaurant een menu hanteert waarop een aantal gerechten voorkomen waarvoor een supplement dient te worden voldaan en wij de leden verzocht hadden, hier zelf voor te zorgen, wat dus duidelijk niet is gebeurd. Ook hebben een aantal mensen de vrijheid genomen een likeurtje of cognac bij hun koffie te bestellen zonder dit af te rekenen en daar is de club dan verantwoordelijk voor.

Maar daar staat tegenover dat er ook wel eens een uitje is, waar we een positief saldo aan over houden.

Al met al, hebben we een gezond saldo tot zoverre.

Voorstel Prijslijst 2015/2016 en Contributie

We vinden het als bestuur erg vervelend aan te moeten kondigen dat de contributie omhoog moet, maar gezien de wet per 1 januari 2015 is veranderd en wij nu per kwartaal belastingaangifte moeten doen en BTW moeten gaan betalen over activiteiten waarvoor wij inkopen doen, voor bijvoorbeeld een barbecue, calcotada, Koningsdag etc. is het niet anders. Niet alleen die BTW kost geld, ook de gestoria. Wij doen ons best de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wij hoeven over restaurant bezoek bijvoorbeeld geen BTW te betalen.

Er werd ook verzocht om de contributie zoveel mogelijk per bank te betalen. Als de bank namelijk beweging op de rekening ziet, hoeven wij minder kosten te betalen. Veel banken rekenen tegenwoordig geen kosten meer voor overboekingen.

Loterij opbrengsten

Dit punt kunt u nalezen in het Jaarverslag.

Presentatie werking Site en nieuwsbrief

Hierna nam Martin het woord met betrekking tot de werking van de site van de NCT en de Nieuwsbrief.

De website is simpel opgezet zonder bewegende beelden, zodat iedereen er zonder problemen mee om kan gaan.

Bovenaan staan blokken, als je met de muis op de blokken gaat staan, dan zie je nieuwe pagina’s.

Er staat bijvoorbeeld een evenementenkalender op. Nieuwe evenementen zet Lonneke op de pagina, maar Martin zorgt dat alle evenementen erop blijven staan.

Lonneke benadrukt dat men, voor men naar een evenement gaat, nog even op de site kijkt, want er kan zomaar op het laatste moment iets veranderd zijn.

Bovenaan de homepagina van de site staan 3 A’s, een grote, middelgrote en een kleine. Door hierop te klikken kunt u de lettergrootte van de tekst aanpassen.

De foto’s staan gegroepeerd per activiteit, met tekst en filmpjes.

Via de site kan men zich ook inschrijven als lid, zoals de twee nieuwe leden hebben gedaan, die vandaag aanwezig zijn.

De Nieuwsbrief staat op de site. Die wordt vandaar aan ieder lid persoonlijk verstuurd. Wij kunnen zien hoe vaak er naar de Nieuwsbrief gekeken wordt.

Dit is niet voldoende! Slechts ca. 50% van de leden leest de Nieuwsbrief.

De Nieuwsbrieven blijven op de site beschikbaar om eventueel later na te lezen.

Verder is er ook een app van de NCT beschikbaar voor Android.

Er wordt voorgesteld dat Martin eens een Masterclass geeft voor mensen die hier meer van willen weten. Martin is hier wel toe bereid. Dit zal nader worden uitgewerkt.

Bestuursleden en gegadigden als vrijwilligers

Er hebben zich geen vrijwilligers gemeld om in het bestuur zitting te nemen. Het huidige bestuur zal dus hun huidige functie voortzetten.

Vrijwilligers Puzzelrit

Zie nieuwe activiteiten.

Rondvraag

Er wordt voorgesteld dat leden boven de 90 in het vervolg erelid worden en geen contributie meer hoeven te betalen, dit voorstel wordt met algemene instemming aangenomen.

Martin deelt mede dat onderaan de Nieuwsbrief nog advertentie ruimte beschikbaar is. Mocht iemand een bedrijf of hobby hebben, en dat onder de aandacht willen brengen, of iemand kennen, dan horen wij dat graag.

Nawoord

Zie het Jaarverslag

NEDERLANDSE CLUB TARRAGONA

Leny van Beek

Secretaris en Sponsoring

---

Nog even dit...

In verband met het jongste zoontje van club oprichtster Monique Decnop het volgende: moeder en zoontje bevinden zich nu in coma ziekenhuis te Tilburg om te kijken en testen of hij wat meer zou kunnen in de toekomst dan nu. Zij zullen het zeker op prijs stellen als wij, leden van de NCT, een kaartje sturen ter ondersteuning voor de vreselijk moeilijke periode in het leven van dit jonge gezin.

Klein beetje moeite voor doen en opsturen, zet er maar bij: ik ben lid van de NCT.

Fam Monique en Pepeyn Decnop

p/a LEIGRAAF 12

5032 EJ TILBURG

HOLANDA

---