Caritas International

Deze organisatie helpt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken.

De visie van Caritas:

“Caritas International streeft naar een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid, waarin de waardigheid van elk persoon een fundamentele waarde vormt en waarvan de rijkdom beter tussen alle mensen verdeeld is.

Caritas International haalt haar inspiratie uit een christelijke visie van mens en maatschappij, gebaseerd op het evangelie. Elke persoon heeft het recht op een waardig leven en moet kunnen genieten van zijn fundamentele rechten. Toegang tot gezond voedsel, drinkwater, medische zorg, onderwijs, werkgelegenheid en fatsoenlijke huisvesting moet worden gegarandeerd.

Ons werk is gebaseerd op de waarden van solidariteit en subsidiariteit. Geen enkel land of organisatie is in staat alle problemen op te lossen. Alleen het verenigen van krachten kan leiden tot duurzame oplossingen”.

Nederlandse Club Tarragona heeft contacten met Caritas Salou. De giften van leden van onze club, verzameld tijdens door ons georganiseerde evenementen, komen ten goede aan hun Food Distribution Service. Vergelijkbaar met de voedselbank in Nederland. Daarvoor krijgen we telkens ook netjes een bedankbrief.

Bijgaand treft u ook foto’s aan van een beeldje dat onze club geschonken kreeg van Caritas. De tekst op de plaquette spreekt denk ik voor zich:

“GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A AJUDAR”

“DANK VOOR HET ONS HELPEN OM TE HELPEN”

Nederlandse Club Tarragona

Ferdi Michels

Voorzitter