Consulair team Madrid bezoekt voor aanvraag reisdocumenten de regio Barcelona
Woont u in Barcelona of omstreken en heeft u een nieuw reisdocument nodig (paspoort of Nederlandse ID-kaart/NIK)? Dan is de volgende informatie voor u van belang:

Het consulair team van de Nederlandse ambassade in Madrid bezoekt op 14 en 15 oktober 2019 Barcelona om Nederlanders in de gelegenheid te stellen om onder bepaalde voorwaarden een aanvraag in te dienen voor een paspoort en/of ID-kaart.

Travel_jour

©Wikimedia Commons

Deze mogelijkheid is in principe bedoeld voor Nederlanders die om medische redenen gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Madrid te reizen. Ook mogen Nederlanders, die door andere omstandigheden de reis naar Madrid niet kunnen ondernemen, contact opnemen met de ambassade. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mailbericht naar de consulaire afdeling te sturen.

Als het aantal geïnteresseerden hoger is dan het aantal mensen dat geholpen kan worden, dan zal het consulaire team een selectie moeten maken. In dat geval kan er alsnog om een medische verklaring worden gevraagd.

U kunt u opgeven tot 29 september a.s., en u krijgt daarna z.s.m.een bericht waarin wordt aangegeven of u in aanmerking komt en waar en wanneer u wordt verwacht. Ook krijgt u informatie voor de wijze van betaling van de verschuldigde leges.

De verwerking van de aanvragen van de reisdocumenten tijdens onze bezoeken aan de regio’s duurt langer dan de aanvragen die in Madrid worden gedaan: 6 á 8 weken. Er is geen spoedprocedure mogelijk.

In verband met de extra inzet die deze dienstverlening van de ambassademedewerkers vergt, verzoeken wij u tenslotte om zich te beperken tot het sturen van één e-mail en verdere informatie van de ambassade af te wachten.

Voor uw informatie: het is ook mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol en bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten.

Als u met aantoonbare medische redenen niet kunt reizen, dan kunt u er ook voor kiezen een verzoek in te dienen voor een Nederlandse ID-kaart op afstand/per post. Hiervoor kunt u per e-mail een aanvraag indienen.

Informatie over verschil paspoort/ID-kaart:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-paspoort-en-een-identiteitskaart